Terapia zajęciowa w neurologii - szkolenie akredytowane

22-23.06.2024
850 zł

SZKOLENIE AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Prowadzący
mgr Paulina Kasprzyk
– terapeuta zajęciowy, trener-szkoleniowiec. Absolwentka i doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie W latach 2019-2023 członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej (PSTZ). Aktywna uczestniczka konferencji naukowych o tematyce nowoczesnej terapii zajęciowej oraz promowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami. Autorka publikacji naukowych związanych z nowoczesną terapią zajęciową stosowaną w Polsce.

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest zaopatrzenie uczestników w podstawową i specjalistyczną wiedzę z zakresu terapii zajęciowej w neurologii. Współcześnie obserwuje się dynamiczny rozwój terapii zajęciowej, co skłania do poszerzania wiedzy przez specjalistów pracujących na co dzień z osobami z wielorakimi niepełnosprawnościami. Na szkoleniu zostaną omówione m.in. zagadnienia związane z współczesną terapią zajęciową, najważniejszymi koncepcjami tej dziedziny oraz podstawowymi umiejętnościami jakie powinien posiadać dobry terapeuta. Oprócz tego w drugiej części szkolenia zostaną przedstawione treści dotyczące podejmowania interwencji terapeutycznej z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi (na przykładzie wybranych jednostek chorobowych) – m.in. co terapeuta zajęciowy może zaproponować swoim pacjentom i w jaki sposób nawiązać dobrą relację terapeutyczną, a także jak skutecznie ocenić postępy terapii. W czasie części warsztatowej uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia zdobytej wiedzy podczas zajęć praktycznych (m.in. z zakresu planowania interwencji na podstawie opisu pacjentów).

Docelowa grupa

Terapeuci zajęciowi (szczególnie pracujący na co dzień z pacjentami z zaburzeniami neurologicznymi na oddziałach rehabilitacji, ZOLach, DPSach itp.), studenci terapii zajęciowej, słuchacze szkoły policealnej na kierunku terapia zajęciowa.
Oprócz tego zapraszamy innych specjalistów zainteresowanych tematyką terapii zajęciowej w neurologii (m.in. fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologów, opiekunki medyczne).

Miejsce

Kraków ul. Długa

Czas trwania

19 godzin dydaktycznych

Godziny zajęć

I dzień 8:30-15:30
II dzień 8:30-15:30

Forma zajęć

Wykłady połączone z warsztatami praktycznymi

Co obejmuje cena?

Cena obejmuje udział w dwudniowym szkoleniu (19h), materiały szkoleniowe w postaci obszernego skryptu, bufet w czasie przerw kawowych oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Program szkolenia

1) Współczesna terapia zajęciowa
- cele terapii zajęciowej w neurologii
- terapia indywidualna vs praca w grupie
- wykorzystanie Evidence Based Practice w terapii zajęciowej

2) Najważniejsze pojęcia związane z terapią zajęciową w neurologii
- plastyczność mózgu
- pamięć mięśniowa
- wykorzystanie codziennych aktywności w terapii
- nawiązywanie relacji terapeutycznej z pacjentami
- motywacja i zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny

3) Diagnoza w terapii zajęciowej w neurologii
- podstawowe narzędzia (wywiad, obserwacja)
- kwestionariusze oceny
- testy funkcjonalne wykorzystywane w neurologii

4) Metody specjalne wykorzystywane w terapii zajęciowej
- terapia lustrzana
- metoda CIMT
- nowoczesne technologie w terapii zajęciowej

5) Wykorzystanie wybranych metod terapeutycznych w praktyce
- trening czynności dnia codziennego
- trening funkcji poznawczych
- adaptacje sprzętu i środowiska
- terapia kończyny górnej

6) Case-study – praca w grupach

Co wyróżnia nasze szkolenia?

- jesteśmy pierwszą firmą szkoleniową w Polsce oferującą szkolenia z zakresu nowoczesnej terapii zajęciowej, oparte o najnowsze doniesienia naukowe z polskiej i zagranicznej areny
- świadczymy usługi na wysokim poziomie, każde nasze szkolenie przygotowujemy z pasją według wysokich standardów
- wszyscy terapeuci zajęciowi są u nas mile widziani – nie zależnie od tego czy jesteś studentem, ukończyłeś/łaś studia wyższe, jesteś słuchaczem/absolwentem szkoły policealnej czy posiadasz inne wykształcenie kierunkowe śmiało możesz uczestniczyć w naszych szkoleniach. Pragniemy dzielić się wiedzą w przystępny sposób, a tym samym zapewnić rozwój każdemu terapeucie zajęciowemu bez względu na wykształcenie
- zapewniamy kontakt telefoniczny i mailowy na każdym poziomie zainteresowania ofertą szkoleniową, zachęcamy również do kontaktu po ukończonych szkoleniach