Terapia ręki- moduł podstawowy

NOWE TERMINY NA 2024!

27-28.04.2024
08-09.06.2024
07-08.09.2024
07-08.12.2024

990 zł

Prowadzący
dr n. med. Marta Jokiel
- fizjoterapeuta, której obszary zainteresowań skupiają się wokół schorzeń narządu ruchu, a w szczególności kończyny górnej i jej niestabilności. Kierownik pierwszej w Polsce Pracowni Ortopedii, Traumatologii i Fizjoterapii Narządu Ruchu w Chorobach Rzadkich, która skupia swoje działania w obrębie diagnostyki, leczenia oraz wsparcia pacjentów z mutacjami tkanki łącznej w szczególności z zespołem Ehlersa-Danlosa, zespołem Marfana i uogólnioną wiotkością stawową. Prezes Polskiego Towarzystwa Terapii Ręki oraz sekretarz Komisji Rehabilitacji i Integracji Społecznej Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu.

mgr Paulina Kasprzyk – magister terapii zajęciowej, trener - szkoleniowiec. Absolwentka i doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Od 2019 roku członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej (PSTZ). Aktywna uczestniczka konferencji naukowych o tematyce nowoczesnej terapii zajęciowej oraz promowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami. Autorka publikacji naukowych związanych z nowoczesną terapią zajęciową stosowaną w Polsce. Na co dzień pracuje w renomowanym ośrodku rehabilitacji w Krakowie, gdzie specjalizuje się w terapii kończyny pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi.


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji z zakresu terapii ręki, obejmujących nie tylko anatomię i funkcję ręki jako niezbędnego elementu wykonywania codziennych czynności, ale również elementy badania funkcji ręki. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną metody oceny funkcji ręki oraz przykładowe interwencje terapeutyczne jakie można wykorzystać w swojej codziennej praktyce. Uczestnicy poznają również możliwości wykorzystania codziennych aktywności w terapii, a także poznają potencjał terapii zajęciowej w kontekście terapii ręki. Kończąc szkolenie każdy z uczestników będzie miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu oceny funkcji ręki, jej podstawowych schorzeń, metod badania oraz sposobów pracy w ramach modułów rozwijających.

Docelowa grupa

Terapeuci zajęciowi, studenci terapii zajęciowej, słuchacze szkoły policealnej na kierunku terapia zajęciowa, fizjoterapeuci, logopedzi, psycholodzy, opiekuni medyczni i inni specjaliści zainteresowani dziedziną terapii ręki u osób dorosłych.

Miejsce

Kraków

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych

Godziny zajęć

I dzień 10:00-16:00
II dzień 9:00-15:00

Forma zajęć

Wykłady połączone z warsztatami praktycznymi

Co obejmuje cena?

Cena obejmuje udział w dwudniowym szkoleniu stacjonarnym (16h dydaktycznych), materiały szkoleniowe w postaci obszernego skryptu, bufet w czasie przerw kawowych oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Oprócz tego uczestnicy modułu podstawowego będą mogli w przyszłości rozwijać wiedzę i umiejętności w ramach modułów rozwijających.

Program szkolenia

Dzień I
1) Terapeuta ręki czyli kto? O terapii ręki w kontekście terapii zajęciowej, fizjoterapii, pedagogiki
2) Podstawy anatomii i fizjologii ręki
- anatomia kości
- połączenia ruchome - stawy
- mięśnie ręki
- nerwy
- funkcja ręki
3) Terapeuta ręki - terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta, pedagog, lekarz
- możliwości współczesnej terapii zajęciowej w kontekście terapii ręki
- współpraca ze specjalistami
- wykorzystanie codziennych aktywności w terapii ręki
4) Ocena funkcji ręki jako podstawowe narzędzie diagnostyczne w terapii ręki

Dzień II
1) Przykładowe jednostki chorobowe i ich wpływ na funkcję ręki (diagnostyka, objawy, podstawowe metody leczenia)
- złamania końca dalszego kości promieniowej
- zespół kanału nadgarstka jako przykład najczęstszej neuropatii w obrębie ręki
2) Przykładowe interwencje terapeutyczne w terapii ręki
- ćwiczenia bierne, wspomagane i czynne
- techniki pracy z pacjentem
- wykorzystanie przedmiotów codziennego użytku
- wspomaganie codziennego funkcjonowania
- profilaktyka
- wykorzystanie nowoczesnych technologii w terapii ręki
3) Przypadki kliniczne - możliwość zapoznania się z różnego rodzaju problemami pacjentów z omawianymi schorzeniami.

Co wyróżnia nasze szkolenia?

- jesteśmy pierwszą firmą szkoleniową w Polsce oferującą szkolenia z zakresu nowoczesnej terapii zajęciowej, oparte o najnowsze doniesienia naukowe z polskiej i zagranicznej areny
- świadczymy usługi na wysokim poziomie, każde nasze szkolenie przygotowujemy z pasją według wysokich standardów
- wszyscy terapeuci zajęciowi są u nas mile widziani – nie zależnie od tego czy jesteś studentem, ukończyłeś/łaś studia wyższe, jesteś słuchaczem/absolwentem szkoły policealnej czy posiadasz inne wykształcenie kierunkowe śmiało możesz uczestniczyć w naszych szkoleniach. Pragniemy dzielić się wiedzą w przystępny sposób, a tym samym zapewnić rozwój każdemu terapeucie zajęciowemu bez względu na wykształcenie
- zapewniamy kontakt telefoniczny i mailowy na każdym poziomie zainteresowania ofertą szkoleniową, zachęcamy również do kontaktu po ukończonych szkoleniach