Terapia zajęciowa w psychiatrii - szkolenie akredytowane


NOWE TERMINY NA 2024 :
15-16.03.2024
19-20.04.2024
20-21.09.2024

Prowadzący
mgr Dorota Kurbiel


Cel szkolenia
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom podstawowej i specjalistycznej wiedzy dotyczącej możliwości zastosowania terapii zajęciowej w psychiatrii osób dorosłych. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z metodyką nowoczesnej terapii zajęciowej, dowiedzą się jakie są jej cele w kontekście pracy z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi oraz czy terapeuta może zostać częścią zespołu interdyscyplinarnego. Uczestnicy poznają modele pracy terapeuty zajęciowego wykorzystywane w psychiatrii dorosłych, testy pomagające w diagnozowaniu problemów pacjenta psychiatrycznego oraz kwestionariusze oceny weryfikujące przeprowadzoną terapię. Oprócz tego uczestnicy dowiedzą się jakie są możliwości zastosowania terapii zajęciowej na przykładzie wybranych zajęć terapeutycznych oraz zdobędą umiejętności niezbędne do udzielenia wsparcia pacjentowi podczas indywidualnego procesu terapeutycznego.

Docelowa grupa
Terapeuci zajęciowi (szczególnie pracujący na co dzień z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi), studenci terapii zajęciowej, słuchacze szkoły policealnej na kierunku terapia zajęciowa. Oprócz tego na szkolenie zapraszamy innych specjalistów (m.in. psychologów, psychoterapeutów, logopedów, pedagogów etc.) zainteresowanych tematyką terapii zajęciowej w psychiatrii.

Miejsce

Kraków ul. Długa

Czas trwania

21 godzin (16h zegarowych)

Forma zajęć

Wykłady połączone z warsztatami praktycznymi

Co obejmuje cena?

Cena obejmuje udział w dwudniowym szkoleniu (19h), materiały szkoleniowe w postaci obszernego skryptu, bufet w czasie przerw kawowych oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Program szkolenia

1.Terapia zajęciowa kiedyś i dziś
- rozwój terapii zajęciowej w Polsce
- etapy kształtowania profesji
- współczesne rozumienie terapii zajęciowej

2. Diagnoza w terapii zajęciowej w psychiatrii
- modele pracy terapeuty zajęciowego
- kwestionariusze oceny
- dostępne testy wspomagające pracę terapeuty zajęciowego

3. Zespół interdyscyplinarny okiem terapeuty zajęciowego
- współpraca terapeuty zajęciowego z innymi specjalistami
- superwizja w praktyce zawodowej terapeuty zajęciowego

4. Możliwości terapii zajęciowej w psychiatrii na przykładzie wybranych grupowych zajęć terapeutycznych
- Trening umiejętności społecznych
- Trening poznawczy
- Filmoterapia
- Biblioterapia
- Animaloterapia
- Zajęcia ruchowe/aktywność fizyczna

5. Indywidualne świadczenie pomocy terapeuty zajęciowego
Udzielanie wsparcia:
- informacyjnego
- instrumentalnego
- materialnego
- duchownego

6. Warsztat praktyczny – studium przypadku

Szkolenie akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Terapii Zajęciowej.

Co wyróżnia nasze szkolenia?

- jesteśmy pierwszą firmą szkoleniową w Polsce oferującą szkolenia z zakresu nowoczesnej terapii zajęciowej, oparte o najnowsze doniesienia naukowe z polskiej i zagranicznej areny
- świadczymy usługi na wysokim poziomie, każde nasze szkolenie przygotowujemy z pasją według wysokich standardów
- wszyscy terapeuci zajęciowi są u nas mile widziani – nie zależnie od tego czy jesteś studentem, ukończyłeś/łaś studia wyższe, jesteś słuchaczem/absolwentem szkoły policealnej czy posiadasz inne wykształcenie kierunkowe śmiało możesz uczestniczyć w naszych szkoleniach. Pragniemy dzielić się wiedzą w przystępny sposób, a tym samym zapewnić rozwój każdemu terapeucie zajęciowemu bez względu na wykształcenie
- zapewniamy kontakt telefoniczny i mailowy na każdym poziomie zainteresowania ofertą szkoleniową, zachęcamy również do kontaktu po ukończonych szkoleniach