Trening czynności dnia codziennego - online

06.05.2023
400 zł

Prowadzący
mgr Paulina Kasprzyk
– terapeuta zajęciowy, trener-szkoleniowiec. Absolwentka i doktorantka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie Od 2019 roku członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej (PSTZ). Aktywna uczestniczka konferencji naukowych o tematyce nowoczesnej terapii zajęciowej oraz promowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami. Autorka publikacji naukowych związanych z nowoczesną terapią zajęciową stosowaną w Polsce.

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest zaopatrzenie uczestników w podstawową wiedzę z zakresu treningu czynności dnia codziennego. Współcześnie obserwuje się dynamiczny rozwój terapii zajęciowej, co skłania do poszerzania wiedzy przez specjalistów pracujących na co dzień z osobami z wielorakimi niepełnosprawnościami.
Na szkoleniu zostaną omówione m.in. zagadnienia związane z współczesną terapią zajęciową oraz najważniejszymi koncepcjami tej dziedziny. Oprócz tego w drugiej części szkolenia zostaną przedstawione treści dotyczące podejmowania interwencji terapeutycznej z zakresu treningu czynności dnia codziennego dla pacjentów z różnymi niepełnosprawnościami. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia treningu czynności dnia codziennego, poznają także sposoby na ułatwienie bądź umożliwienie swoim podopiecznym uczestnictwa w różnych aktywnościach. W trakcie wykładów zostaną omówione sposoby modyfikacji i adaptacji zajęć do potrzeb danego pacjenta. Podczas części warsztatowej uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia zdobytej wiedzy (m.in. z zakresu planowania interwencji na podstawie opisu pacjentów).

Docelowa grupa

Terapeuci zajęciowi (szczególnie pracujący na co dzień z pacjentami z różnymi zaburzeniami, niepełnosprawnościami ), studenci terapii zajęciowej, słuchacze szkoły policealnej na kierunku terapia zajęciowa. Oprócz tego zapraszamy innych specjalistów zainteresowanych tematyką wykorzystywania treningu czynności dnia codziennego w praktyce zawodowej (m.in. fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologów, opiekunki medyczne).

Miejsce

Online

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych

Co obejmuje cena?

Cena obejmuje udział w szkoleniu (10h), materiały szkoleniowe (w formie pdf), oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Program szkolenia

CZĘŚĆ I –WPROWADZENIE DO WSPÓŁCZESNEJ TERAPII ZAJĘCIOWEJ
1) Najważniejsze koncepcje wykorzystywane w terapii zajęciowej
- Człowiek jako istota zajęciowa
- Sprawiedliwość zajęciowa, deprywacja zajęciowa
- Równowaga zajęciowa, brak równowagi zajęciowej

CZĘŚĆ II – TRENING CZYNNOŚCI DNIA CODZIENNEGO
2) Podział czynności dnia codziennego
- podstawowe czynności dnia codziennego (BADL)
- złożone czynności dnia codziennego (IADL)
- praca i edukacja
- życie społeczne
- czas wolny
3) Ocena wykonania czynności dnia codziennego
- obserwacja terapeutyczna
- analiza aktywności
4) Interwencje terapeutyczne
- zmiana sposobu wykonania czynności
- wprowadzenie sprzętu ułatwiającego wykonanie czynności
- adaptacja środowiska, w jakim czynność jest wykonywana
5) Aranżacja gabinetu terapeutycznego do treningu czynności dnia codziennego
- co warto mieć w swoim gabinecie
- na co zwrócić uwagę przy tworzeniu gabinetu terapii zajęciowej

CZĘŚĆ III – STUDIUM PRZYPADKU
6) Trening czynności dnia codziennego na podstawie analizy przypadku


SZKOLENIE AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

Co wyróżnia nasze szkolenia?

- jesteśmy pierwszą firmą szkoleniową w Polsce oferującą szkolenia z zakresu nowoczesnej terapii zajęciowej, oparte o najnowsze doniesienia naukowe z polskiej i zagranicznej areny
- świadczymy usługi na wysokim poziomie, każde nasze szkolenie przygotowujemy z pasją według wysokich standardów
- wszyscy terapeuci zajęciowi są u nas mile widziani – nie zależnie od tego czy jesteś studentem, ukończyłeś/łaś studia wyższe, jesteś słuchaczem/absolwentem szkoły policealnej czy posiadasz inne wykształcenie kierunkowe śmiało możesz uczestniczyć w naszych szkoleniach. Pragniemy dzielić się wiedzą w przystępny sposób, a tym samym zapewnić rozwój każdemu terapeucie zajęciowemu bez względu na wykształcenie
- zapewniamy kontakt telefoniczny i mailowy na każdym poziomie zainteresowania ofertą szkoleniową, zachęcamy również do kontaktu po ukończonych szkoleniach