Trening Umiejętności Terapeutycznych dla terapeutów zajęciowych
Szkolenie akredytowane przez PSTZ


NOWE TERMINY NA 2024!
20-21.06.2024
26-27.09.2024


860 zł

SZKOLENIE AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ.Prowadzący
dr hab. Edyta Janus prof. AWF
- psycholog, socjolog, certyfikowany nauczyciel teorii i praktyki terapii zajęciowej (międzynarodowy certyfikat wydany przez European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE). Propagatorka nowoczesnej terapii zajęciowej w Polsce. Autorka wielu artykułów naukowych, monografii oraz autor / redaktor / współautor podręczników związanych z terapią zajęciową. Aktywnie działa na rzecz rozwoju zawodu m.in. w ramach pełnienia funkcji członka zarządu Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej.

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności niezbędne do wykonywania zadań zawodowych związanych z obszarem terapii zajęciowej.

Korzyści dla Uczestników
• Usystematyzowanie wiedzy związanej z umiejętnościami pożądanymi w pracy terapeuty zajęciowego.
• Zapoznanie się z ujmowaniem terapii zajęciowej zgodnym ze światowymi trendami.
• Doskonalenie umiejętności terapeutycznych poprzez praktyczny trening.

Adresaci szkolenia

Terapeuci zajęciowi, instruktorzy terapii zajęciowej zatrudnieni we wszystkich typach placówek (WTZ, ŚDŚ, DPS, Domy Seniora, Dzienne Domy Opieki, Oddziały Szpitalne i inne) oraz wszystkie osoby, które chcą doskonalić swoje umiejętności związane z terapią zajęciową.

Miejsce

Kraków

Czas trwania

18 h dydaktycznych

Co obejmuje cena?

Cena obejmuje udział w dwudniowym szkoleniu (18h), materiały szkoleniowe w postaci obszernego skryptu, bufet w czasie przerw kawowych oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Program szkolenia

1. Podejście Skoncentrowane na Osobie, czyli terapeuta zajęciowy jako ,,towarzysz podróży”
• Zmodyfikowane podejście rogeriańskie i jego zastosowanie w terapii zajęciowej;
• Koło Skoncentrowane na Osobie;
• Terapeuta zajęciowy i jego rola podczas współpracy z uczestnikiem procesu terapii zajęciowej, jego rodziną, opiekunami oraz innymi specjalistami.

2. Charakterystyka umiejętności terapeuty zajęciowego zgodnie ze standardami światowymi
• Umiejętności ogólne;
• Umiejętności podstawowe;
• Umiejętności specjalistyczne.

3. Problematyka wsparcia społecznego w pracy terapeutów zajęciowych
• Czym jest wsparcie społeczne;
• Rodzaje wsparcia;
• Praktyczne sposoby jego udzielania.

4. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
• Komunikacja z różnymi typami odbiorców;
• Umiejętność słuchania, zadawania pytań;
• Świadome posługiwanie się mową ciała.
• Strukturyzacja narracji uczestnika terapii zajęciowej wg modelu KAWA

5. Radzenie sobie w sytuacjach trudnych
• Asertywność i dbanie o własne granice podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

6. Dbanie o zasoby własne terapeuty zajęciowego
• Budowanie odporności psychicznej;
• Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.


Co wyróżnia nasze szkolenia?

- jesteśmy pierwszą firmą szkoleniową w Polsce oferującą szkolenia z zakresu nowoczesnej terapii zajęciowej, oparte o najnowsze doniesienia naukowe z polskiej i zagranicznej areny
- świadczymy usługi na wysokim poziomie, każde nasze szkolenie przygotowujemy z pasją według wysokich standardów
- wszyscy terapeuci zajęciowi są u nas mile widziani – nie zależnie od tego czy jesteś studentem, ukończyłeś/łaś studia wyższe, jesteś słuchaczem/absolwentem szkoły policealnej czy posiadasz inne wykształcenie kierunkowe śmiało możesz uczestniczyć w naszych szkoleniach. Pragniemy dzielić się wiedzą w przystępny sposób, a tym samym zapewnić rozwój każdemu terapeucie zajęciowemu bez względu na wykształcenie
- zapewniamy kontakt telefoniczny i mailowy na każdym poziomie zainteresowania ofertą szkoleniową, zachęcamy również do kontaktu po ukończonych szkoleniach