Terapia zajęciowa w geriatrii - nowoczesne podejście terapeutyczne do demencji
Szkolenie akredytowane przez PSTZ

NOWE TERMINY NA 2024 :
15-16.02.2024
14-15.06.2024

860 zł


SZKOLENIE AKREDYTOWANE PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE TERAPII ZAJĘCIOWEJ

Prowadzący
dr Agnieszka Smrokowska-Reichmann
– absolwentka Uniwersytetu im. Parisa Lodrona w Salzburgu oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktor nauk humanistycznych, etyk, psychogerontolog, adiunkt w Instytucie Nauk Stosowanych Akademii Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie. Międzynarodowy specjalista Snoezelen i międzynarodowy nauczyciel Snoezelen z ramienia ISNA-MSE (International Snoezelen Association-Multi Sensory Enviornment). Przewodnicząca polskiej sekcji ISNA-MSE a zarazem Polskiego Stowarzyszenia Snoezelen (Sala Doświadczania Świata). Propagatorka metody Snoezelen w Polsce. Członek-założyciel Polskiego Stowarzyszenia Terapii Zajęciowej. Autorka publikacji naukowych z dziedziny filozofii, etyki, opieki senioralnej i terapii zajęciowej. Od wielu lat współpracuje z organizacjami i placówkami opieki senioralnej w Polsce. Prowadzi szkolenia dotyczące m. in. metody Snoezelen i metod komunikacji z seniorami z demencją. Kierownik badań klinicznych i superwizor w interwencji czytelniczej w międzynarodowym projekcie poświęconym osobom z demencją „HOMESIDE – a research project to support people living with dementia and their family caregivers” oraz kierownik krajowy międzynarodowego projektu „Support of the Snoezelen concept and its integration into university education”.

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest zaopatrzenie uczestników w podstawową i specjalistyczną wiedzę z zakresu terapii zajęciowej w geriatrii. Na szkoleniu zostaną omówione m.in. zagadnienia związane z potencjałem wykorzystania współczesnej terapii zajęciowej w pracy z pacjentami geriatrycznymi. Uczestnicy poznają sposoby pracy z seniorami z chorobami otępiennymi, nauczą się komunikować z nimi oraz dowiedzą się w jaki sposób zaprojektować otoczenie seniora z demencją, aby niwelować trudne zachowania. Oprócz tego uczestnicy poznają sposoby dialogu terapeuty z rodziną i opiekunami seniora z demencją w ramach wsparcia najbliższego otoczenia seniora.

Docelowa grupa

Terapeuci zajęciowi (szczególnie pracujący na co dzień z seniorami), studenci terapii zajęciowej, słuchacze szkoły policealnej na kierunku terapia zajęciowa. Oprócz tego zapraszamy innych specjalistów zainteresowanych tematyką terapii zajęciowej w geriatrii (m.in. fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, opiekunki medyczne i innych).

Miejsce

Kraków

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych

Godziny zajęć

I dzień 9:00-15:00
II dzień 9:00-15:00

Forma zajęć

Wykłady połączone z warsztatami praktycznymi

Co obejmuje cena?

Cena obejmuje udział w dwudniowym szkoleniu (16h), materiały szkoleniowe w postaci obszernego skryptu, bufet w czasie przerw kawowych oraz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Program szkolenia

1. Seniorzy z demencją z perspektywy terapeuty zajęciowego
– znaczenie i specyfika zajęciowości u osób starszych z demencją

2. Komunikacja z seniorami z demencją jako narzędzie terapii zajęciowej
– podstawy optymalnej komunikacji
– przykłady technik komunikacji z seniorami z demencją

3. Na przekór demencji – zajęcia według metody TimeSlips; przykład zastosowania

4. Objawy gerontopsychiatryczne u seniorów z demencją – odpowiednio rozumieć, skutecznie reagować.

5. Zespół stresu opiekuna
– terapeuta zajęciowy jako edukator rodziny osoby z demencją

6. Projektowanie otoczenia dla seniorów z demencją – kompensacja i deeskalacja

Co wyróżnia nasze szkolenia?

- jesteśmy pierwszą firmą szkoleniową w Polsce oferującą szkolenia z zakresu nowoczesnej terapii zajęciowej, oparte o najnowsze doniesienia naukowe z polskiej i zagranicznej areny
- świadczymy usługi na wysokim poziomie, każde nasze szkolenie przygotowujemy z pasją według wysokich standardów
- wszyscy terapeuci zajęciowi są u nas mile widziani – nie zależnie od tego czy jesteś studentem, ukończyłeś/łaś studia wyższe, jesteś słuchaczem/absolwentem szkoły policealnej czy posiadasz inne wykształcenie kierunkowe śmiało możesz uczestniczyć w naszych szkoleniach. Pragniemy dzielić się wiedzą w przystępny sposób, a tym samym zapewnić rozwój każdemu terapeucie zajęciowemu bez względu na wykształcenie
- zapewniamy kontakt telefoniczny i mailowy na każdym poziomie zainteresowania ofertą szkoleniową, zachęcamy również do kontaktu po ukończonych szkoleniach